etoim.mn
photos/IMG_9900Хилийн цэргийн төв архивын 4 лавлагааг цахимаар авах боломжтой.jpg

Хилийн цэргийн төв архивын 4 лавлагааг цахимаар авах боломжтой боллоо. Тодруулбал

 • Ажилласан жилийн лавлагаа,

 • Тушаал, шийдвэр бусад баримтын хуулбар авах,

 • Хугацаат цэргийн албан хаасан тухай лавлагаа,

 • Цалингийн лавлагаа зэрэг дөрвөн лавлагаа та e-mongolia.mn сайтаас цахимаар авах боломжтой юм.

Үүний зэрэгцээ, хил хамгаалах ерөнхий газар иргэн, аж ахуй  нэгжид үзүүлдэг 54 үйлчилгээгээ цахимжуулаад байгаа юм.

Хил хамгаалах байгууллага нь Монгол Улсын Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, Монгол Улсын хилийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх, хилийн болон хил орчмын дэглэмээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах  иргэн, байгууллага, аж ахуй нэгжид эрх бүхий байгууллагаас хуулийн хүрээнд олгосон зөвшөөрлийг үндэслэн хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл олгодог юм. Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл олгохдоо Улсын бүртгэлийн газар, Монгол Улсын Байгаль Орчин, Аялал жуулчлалын яам, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны яам зэрэг байгууллагуудаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, эрх зүйн актыг үндэслэн олгодог ажээ.

“e-Mongolia”-д орсон Хил хамгаалах ерөнхий газрын үйлчилгээнүүд: 

 • Авто болон төмөр зам барих, засах /Замын гүүр, далан, ус зайлуулах байгууламж/ зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Авто зогсоол, ажилчдын амралтын байр байгуулах, ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Автомашины түрээсийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Ажил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /Цайны газар, зочид буудал, халуун ус, мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх/ зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Амрах , аялах, зугаалах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Археологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Ашигт малтмал олборлолт, ашиглалтын зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Ашигт малтмалын хайгуул хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Бүх төрлийн сургалт зохион байгуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Гаалийн бүрдүүлэлт хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Гаалийн хяналтын талбай байгуулах, авто пүү ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Газар тариалан эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг судлах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Газрын тос, эрдэс баялгийн тээвэрлэлт хийх /Улс хоорондын, уртын/ зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Геологийн болон байр зүйн зураглал хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Геофизикийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Жуулчны суурин бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Жуулчны түр бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Замын засвар үйлчилгээ, арчлан хамгаалалтын ажил эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Замын хяналт, шалгалт явуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Зэрлэг ан, амьтан /хэвлээр явагч, хөхтөн амьтан, шувуу, засаг, цагаан зээр, ховордсон бусад ан амьтан /судлах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Катерингийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Кино, нэвтрүүлгийн зураг авалтын зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Мал аж ахуй /өвөлжилт, хаваржилт, мал бэлчээрлүүлэх/ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Мод, модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөлНислэг үйлдэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Нүүрс шигших угаах, баяжуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Палентологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Самар, жимс, эмийн ургамал түүх, мод бэлтгэх, ойн цэвэрлэгээ хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Түүх, угсаатны зүй, нүүдлийн соёл иргэншлийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөлТүгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашиглах/хайрга, дайрга, элс бэлтгэх/ зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод

 • нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Ургамал судлах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөлУсны хайгуул, гидрогеологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод

 • нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Уул уурхайн тэсэлгээ, өрөмдлөг хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Фермерийн аж ахуй эрхлэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Хадлан тэжээл хадах, бэлтгэх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Халдварт өвчний голомтын тандалт хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Харуул, хамгаалалтын зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Хилийн боомт, чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтын ажил хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Хилийн боомтод нэвтрэх байнгын зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах

 • Хилийн боомтод нэвтрэх түр зөвшөөрөл

 • Худаг, уст цэг гаргах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Цахилгаан дамжуулах шугам болон шилэн кабель татах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Шатахуун түгээх станц ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Шашны зан үйл хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

 • Үүрэн холбоон антен суурилуулах, сүлжээний засвар үйлчилгээ хийх зорилгоор хилийн бүс зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл

Эх сурвалж: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

Таалагдахгүй байна

0
0

АНХААРУУЛГА

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд etoim.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

1.0

Сэтгэгдэл үлдээх