etoim.mn
photos/viber_image_2021-02-24_11-46-08emongolia.jpg

Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоногт багтаан E-Mongolia системд 592 үйлчилгээг цахимжуулахаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia- д төрийн 316 үйлчилгээ орлоо. Нэмэлтээр орсон үйлчилгээнүүдийг танилцуулж байна.

Архивын ерөнхий газар

 • Мал тооллогын лавлагаа

 • Хүн амын тооллогын лавлагаа

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

 • Цалингийн баримт бичгийн лавлагаа

 • Бусад лавлагаа, тодорхойлолт

Нийслэлийн архивын газар

 • Акт дүгнэлтийн лавлагаа

 • Банк санхүүгийн архивын лавлагаа олгох

 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар

 • Захирамжлалын барим бичгийн лавлагаа / захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр/

 • Нас барсны бүртгэлийн архивын лавлагаа

 • Нотариатын баримтын хуулбар

 • Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа

 • Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

 • Цагаатгалын лавлагаа олгох

 • Цалингийн тодорхойлолт

 • Шилжилт хөдөлгөөний холбогдолтой лавлагаа

 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа /иргэн /

 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа / аж ахуй нэгж, байгууллага/

 • Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар / аж ахуй нэгж, байгууллагын үйлчилгээ /

 • Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

 • Аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулах

 • Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

 • Жуулчны баазны үйл ажиллагаа эрхлээх зөвшөөрөл шинээр авах

 • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

 • Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

 • Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах

 • Ан агнах тусгай зөвшөөрөл олгох

 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

 • Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага амьтны цуглуулгыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар гадаадад гаргах, зөвшөөрөл олгох

 • Судалгаа шинжилгээнээс бусад зориулалтаар гадаадад зөвшөөрөл олгох

 • Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар хувиргасан амьд организмыг гарган авах, туршил явуулах эрх олгох

 • Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөл

 • Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл /1000кг/

 • Ховор амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргах нэг удаагийн зөвшөөрөл олгох

 • Хувиргасан амьд организм, экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл олгох

 • Хувиргасан амьд организмыг үйлдвэрлэх эрх олгох

 • Элбэг амьтан, тэдгээрийн газартай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргах

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт / Нийслэл /

 • Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах

 • Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

 • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт Засаг даргын тодорхойлолт гаргах

 • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах

 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл

 • Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгох

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхийн тодорхойлолт

 • Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тодорхойлолт

 • Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

 • Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт

Боловсролын үнэлгээний төв

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын шалгуулагчийн мэдээлэл

Гаалийн ерөнхий газар

 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт / иргэн /

 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт / аж ахуй нэгж, байгууллага/

Гадаад харилцааны яам

 • Архивын лавлагаа / ажилд томилсон, чөлөөлсөн, сургалт, чөлөө гэх мэт/

 • Архивын сан хөмрөгт баримт байхгүй тодорхойлолт

 • Гэрээ, хэлэлцээрийн хуулбар авах

 • Цалингийн тодорхойлолт авах / 7 хүртэлх жил/

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 • В ангиллын визийн зөвшөөрөл авах /иргэн /

 • В ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /аж ахуй нэгж, байгууллага/

 • J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /аж ахуй нэгж, байгууллага/

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар / аж ахуй нэгж байгууллага /

 • Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт

 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах

 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сунгах

 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сэргээх

 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл шинээр авах

 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт

 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах

 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах

 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх

 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгах

 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах

 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах

 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах

 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

Авто тээврийн үндэсний төв

 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ

 • Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл

 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа

 • Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах

 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах

Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар

 • Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах

 • Инженерийн шугам, сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

 • Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

 • Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргах үйлчилгээ

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ТӨХК

 • Барилга байгууламжуудыг холбоожуулах үед техникийн нөхцөл олгох, сунгах /B/

 • Холбооны худаг, сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн нөхцөл олгох, сунгах /C/

 • Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах техникийн нөхцөл олгох, сунгах / D/

 • Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох сунгах /А/

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

 • Адууны ясны гурил

 • Амьд мал, амьтан, шувуу, үр хөврөл

 • Амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / нохой, муур /

 • Ангийн олзвор

 • БНХАУ руу экспортлох хивгийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 • БНХАУ-д экспортлох адууны махан бууз, банш

 • БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ

 • БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 • БНХАУ-д экспортлох хонь, ямааны маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 • БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох түүхий эдийн гэрчилгээ / үс, ноос, эвэр, туурай гэх мэт/

 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хонь ямааны махны гэрчилгээ

 • Евроазийн холбооноос бусад улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /

 • Европын холбооны улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /

 • Зэрлэг шувууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн

 • Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд

 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд

 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / арьс, шир/

 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / ноос, ноолуур/

 • Малын яс болон өөхнөөс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн

 • Малын яснаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн

 • Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ

 • Мод, модон бэлдэц, монгол гэрийн мод

 • Солонгос улс руу экспортлох адууны махан дайвар

 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

 • Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 • Тэсрэх материал ашиглах хяналтын хуудас

 • Тэсрэх материал тээвэрлэх хуудас

 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн

 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд

 • Ургамал, үр, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн

 • Усны амьтан

 • Хятад улс руу экспортлох нядалгааны адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 • Хятад улс руу экспортлох үржлийн адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 • Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

 • Цацрагийн үүсгүүр импортлох тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

 • Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх өргөдлийн маягт

 • Цацрагийн үүсгүүр экспорт тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

 • Цооног өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тээвэрлэх эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 • Цөмийн онош зүйн үүсгүүр ашиглах хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 • Эмнэлгийн эмчилгээ оношилгоонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген аппарат ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 • Япон улс руу гаргах сүүний гэрчилгээ

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин механизм, тоног, төхөөрөмжид гэрчилгээ олгох

 • Өлөн гэдэг дамжуулан тээвэрлэх

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • Иргэн / даатгуулагч/ -д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт

 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа

 • Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

 • Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ

 • Комиссын акт баталгаажуулах

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин авах

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 • Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

Нийслэлийн соёл, урлагийн газар

 • Билльярд, боулинг, дэлгэцийн гольф, автоматаар тоглоом эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

 • Диско клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

 • Дэлгэцийн болон дүрс бичлэгийн бүх төрлийн кино үзвэрийн газар үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

 • Караоке эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

 • Соёл урлагийн / дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

 • Тайчих клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

Татварын ерөнхий газар

 • Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

 • Автын агаарын бохирдлын төлбөр

 • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар

 • Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр

 • Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ

 • Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр

 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 • Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр

 • Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар төлөх

 • Газрын төлбөр төлөх

 • Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

 • Галт зэвсгийн албан татвар төлөх

 • Дотоодын архины онцгой албан татвар

 • Дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний суутгасан НӨАТ

 • Дотоодын дарсны онцгой албан татвар

 • Дотоодын пивоны онцгой албан татвар

 • Дотоодын спиртийн онцгой албан татвар

 • Дотоодын тамхины онцгой албан татвар

 • Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар

 • Зам ашигласны төлбөр

 • Иргэнд олгох тодорхойлолт

 • Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлөх

 • Мөнгөн хадгаламжийн хүү орлогоос суутгасан албан татвар төлөх

 • Нийслэлийн хотын албан татвар

 • Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр

 • Ойн нөөц ашигласны төлбөр

 • Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр

 • Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ

 • Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр

 • Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар төлөх

 • Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 • Татварын алданги төлөх

 • Татварын торгууль төлөх

 • Тендерийн тодорхойлолт

 • Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр

 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх

 • Ус бохирдуулсны татвар төлөх

 • Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлөх

 • Хувь хүний орлогын татвар төлөх

 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр төлөх

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

 • Үүсмэл ордын нөөц ашигласны төлбөр

 • Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

 • Дулааны техникийн нөхцөл /Шинээр дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох /

 • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл

 • Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн төлбөр, тооцооны лавлагаа, онлайн төлбөр тооцоо /Улаанбаатар дулааны сүлжээ /

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 • Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа

 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа

 • Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

 • Иргэний үнэмлэх дахин авах

 • Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа

 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа

 • Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа

 • Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа

 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

 • Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа

 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа

 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа

 • Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа

 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа

 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин захиалах

 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа

 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

 • Үүрэн холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл авах

 • Арилжааны радио /хэт богино долгион/ үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл

 • Арилжааны радио

 • Арилжааны телевиз

 • Бүртгэлийн гэрчилгээ

 • Интернэтийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

 • Интернэтийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл

 • Мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / бусад /

 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / хиймэл дагуулаар дамжуулах /

 • Олон нитийн радио, телевиз

 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ

 • Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл

 • Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг

 • Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт – Арилжааны радио

 • Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл

 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

 • Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл

 • Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

 • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ – баталгаажуулалт

 • Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

 • Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

 • Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт

 • Төлбөртэй радио, телевиз

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар

 • Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

 • Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

 • Японы ур чадварын дадлагажигчийн тодорхойлолт

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар

 • Гадаадаас ажиллах хүч авах үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох

 • Ихэр хүүхдийн тэтгэмж

 • Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт

 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт / нийслэл /

 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт / орон нутаг /

 • Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт

 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт

 • Өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тодорхойлолт

Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар

 • Одонгийн мөнгө

Цагдаагийн ерөнхий газар

 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа

 • Жолоодох эрхийн оноо

 • Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл

 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

 • Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох

 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /1 жил/

 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /2 жил/

 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /3 жил/

 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

 • Хулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

 • Суллагдсан тухай тодорхойлолт

 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт / иргэн /

Дархан, Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК

 • Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн онлайн систем

Улаанбаатар цахилгаан түгээх мүлжээ ТӨХК

 • Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл шалгах, төлбөр төлөх үйлчилгээ

Багануур, зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

Эрдэнэт, Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

Эрчим хүчний яам

 • Цахилгааны техникийн нөхцөл / 1MBA болон түүнээс дээш ачаалалтай эсвэл цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр барьж, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох /

 • Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл

 • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийн цахим лавлагаа

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

 • Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагаа

Эрүүл мэндийн яам

 • Урьдчилан сэргийлэх тарилгын гэрчилгээ

Хот байгуулалт хөгжлийн газар

 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд барилга барих хүсэлт гаргах

 • Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга барих хүсэлт гаргах

 • Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

 • Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

Таалагдахгүй байна

0
0

АНХААРУУЛГА

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд etoim.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

1.0

Сэтгэгдэл үлдээх